Skip to content

Bekijk het filmpje van Theo, taalambassadeur bij Taalhuis IJmond

Wat is het Taalhuis?

In Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn er Taalhuizen te vinden. Het Taalhuis is een samenwerking van bibliotheken, (volwassenen)onderwijs, organisaties op het gebied van welzijn en zorg, Gemeentes, en Stichting Lezen en Schrijven. Samen zorgen zij voor een uitgebreid aanbod op het gebied van taal, rekenen en geld en digitale vaardigheden.
Iedereen kan naar het Taalhuis komen.

Het Taalhuis heeft activiteiten op veel verschillende plekken, op school, maar ook in buurtcentra en bibliotheken.

Vrijwilligers:

Het Taalhuis werkt met professionals maar ook met vrijwilligers. Als je op zoek bent naar leuk vrijwilligerswerk op het gebied van de basisvaardigheden (lezen en schrijven, rekenen en geld en digitale vaardigheden) dan kun je je ook aanmelden bij het Taalhuis. Kijk voor de contactgegevens op onze contactpagina. Je kunt je ook aanmelden bij een van de verschillende organisaties die deel uitmaken van het Taalhuis.

Taalspreekuur:

Het Taalspreekuur is bedoeld voor volwassenen die willen weten hoe ze hun vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en geld en digitale vaardigheden kunnen verbeteren. Tijdens dit spreekuur is iemand aanwezig die kan helpen om te kijken welke cursus goed bij iemand past of die kan zoeken naar iemand die kan helpen bij het aanleren van vaardigheden. Er is informatie over scholen en cursussen voor elk niveau.
Let op: Wij geven zelf geen les!

Taalspreekuur:

Het overzicht van de Taalspreekuren.

Je kunt er bijvoorbeeld:

  • Informatie krijgen over het leren van de Nederlandse taal
  • Informatie krijgen over beter leren rekenen en omgaan met geld
  • Informatie krijgen over het aanleren van digitale vaardigheden
  • Het Taalspreekuur bezoeken
  • Met oefenboeken werken
  • Leesboeken in makkelijke taal vinden
  • Oefenprogramma’s op de computer doen
  • Werken met een taalmaatje

Collectie lees en schrijf:

Het Taalhuis heeft in de bibliotheek een afdeling speciaal bestemd voor anderstaligen en laaggeletterden. Hier staan materialen zoals woordenboeken, grammaticaboeken, taalcursussen, cd’s of cd-roms om de taal te oefenen en eenvoudige leesboeken.

Daarnaast heeft de bibliotheek ook een ruime collectie luisterboeken via de online Bibliotheek.

Meer informatie:

Partners

Klik op het logo voor meer informatie

Back To Top