Skip to content

Hoe is het om laaggeletterd te zijn? Waar loop je in het dagelijks leven tegen aan? Ex-laaggeletterden vertellen hun persoonlijke verhaal. Daarnaast delen taalvrijwilligers en organisaties, die helpen laaggeletterdheid terug te dringen, hun ervaringen.

Jose Brunselaar (55) werkte vanaf haar zevende mee in het bedrijf van haar familie. Een kleine kermis waarmee ze door heel Nederland reisden. “Ik haalde kaartjes op bij de draaimolen. Op mijn veertiende had ik al een eigen oliebollenkraam.” Dat had veel effect op haar educatie.

Lees verder

Hans Kasser (67 jaar) had ooit zijn eigen bouwbedrijf en had bijna vijftig mensen in dienst. Zijn boekhouding liet hij over aan een accountant en bestellingen deed hij via de telefoon. Totdat hij van alle spanningen in een burn-out terechtkwam.

Lees verder

Amy (44) had veel moeite met lezen en schrijven. Zijn vrouw motiveerde hem om het te gaan leren. Nu leest en schrijft hij beter dan ooit. “Maar de ondertiteling op tv gaat me nog steeds iets te snel.”

Lees verder
De Friese postbode Aant del Grosso leerde op latere leeftijd lezen en schrijven. Dit is zijn verhaal.
Baukje Tilma zet zich in als taalvrijwilliger en helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit is haar verhaal.
Back To Top