skip to Main Content

Ben je taalvrijwilliger of wil je dit worden?

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen, waaronder meer dan 50 % autochtoon.

Het niet goed kunnen lezen en/of schrijven heeft grote impact op het persoonlijke leven: je vindt minder snel een baan, kunt minder gezond leven en hebt minder grip op je geldzaken.

Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.

Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Nieuws

Hier vind je in de toekomst nieuwsitems.

Video laaggeletterdheid op de werkvloer

Van de 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, werken er jaarlijks…

Laaggeletterdheid: zo pak je dat als werkgever aan

Een urenstaat of vakantierooster invullen? Een website opzoeken of mailtje beantwoorden? Bij 1 op de…

Meer nieuws

Voor meer content, login voor professionals

Back To Top